Aastad gård

Impulssenter med dagsenter for yngre personer med demens.

Omsorg, opplæring, trygghet og glede

Ta kontakt i dag for mer informasjon!