Aastad Impulssenter

Vi ønsker at gården og miljøet skal gi mennesker i ulike livssituasjoner  impulser til fred, glede og oppmuntring.

Dette skjer gjennom fellesskap mellom mennesker, kontakt med dyr, opplevelse av et fungerende gårdsliv, turer i kulturlandskap og uberørt naturreservat og glede over sunn og god mat servert i harmoniske omgivelser.

Dette søker vi realisert blant annet ved:

Helgeseminarer
Ideelle organisasjoner og menigheter kan leie stedet til seminarer og kurs der vi står som vertskap med alt det praktiske.
Det er kapasitet til inntil 20 personer, da med overnatting på begge gårdene.

Avvekslingsopphold
Enkeltpersoner eller en gruppe kan bo over en periode på stedet med full pensjon. (maks 9 personer)
Dette er også mulig om en trenger noe mer omsorg enn et vanlig hotellopphold kan tilby.
Hvis man ønsker, er det mulig å være noe med i arbeidet på gården.

Powered by Telenor