Rødstua dagsenter

Dagsenter for yngre mennesker med demens

Dette tilbudet er i samarbeid med Asker kommune og er spesielt rettet mot yngre personer med demens (under 75 år).

Når symptomer på denne sykdommen melder seg, fører det gjerne til frustrasjon og nedstemthet. Dette leder igjen til isolasjon. Forskning og erfaring viser at sosial og fysisk aktivitet bremser utviklingen av demens sykdommen og motvirker depresjon som ellers lett blir følgene.

Dagsenteret gir felleskap og aktiviteter der vi opplever at Impulssenterets visjoner kommer til utfoldelse. Isolasjonen brytes, mennesker opplever å få bidra, kunnskap og handlag hentes fram i en aksepterende atmosfære. Kommer man forbi vil man ofte høre latteren runge på lang avstand.

Det er til stor hjelp å bli med i et slikt tilbud i en tidlig fase av sykdommen.
Henvendelse kan også gjøres til Servicetorget Asker kommune (66909000)

Powered by Telenor